NLP Academie voor | NLP Training | NLP Cursus | NLP Opleiding | Neuro Linguïstisch Programmeren - Opleidingen en Cursussen

Alfred Korzybski

Alfred Korzybski was een Amerikaanse- Poolse linguïst en grondlegger van werkveld Algemene Semantiek. Alfred Korzybski is de bedenker van de aan NLP gerelateerde vooronderstelling “de kaart is niet het gebied” wat zoveel betekent als dat de mens niet in staat is om de werkelijkheid waar te nemen maar alleen een mentale kaart voor ogen heeft. Dit is maar ten dele wat Alfred Korzybski schreef.

Wat Alfred Korzybski werkelijk vertelde.

A map is not the territory, but, if correct, it has as similar structure to the territory, which accounts for its usefulness.
(Science and Sanity, Alfred Korzybski, 1994 (5th edition).  IGS, Englewood, New Jersey.  Page 58.  Italics as in the original text)

Het gaat niet zozeer over dat de mens niet in staat is om de werkelijkheid waar te nemen maar alleen een mentale kaart voor ogen heeft maar over hoe bruikbaar deze kaart is in ons dagelijks leven om een onderscheid te maken tussen de werkelijkheid en de perceptie van de waarheid. Een bruikbare kaart van Nederland brengt je van Zwolle naar Amersfoort. Als de kaart niet meer klopt, zal de bestemming minder makkelijk te vinden zijn. Dus in het dagelijkse leven hebben de meeste mensen in veel dingen een bruikbare kaart voor zichzelf “geschreven” Daar waar mensen niet meer op de voor hun juiste bestemming komen is het “herschrijven” van de kaart een goed plan.

De belangrijkste les uit het werk van Alfred Korzybski is dat mensen reizen met verschillende kaarten en dus van mening kunnen verschillen over die kaart. Wat veelvuldig blijkt is dat de discussie gaat over de verschillen in die “mentale” kaart zonder dat men van elkaar weet dat ieder zijn eigen kaart heeft. In plaats van elkaars kaart te willen verrijken door de verschillen uit te leggen, mondt het nog wel eens uit in een verbale vechtpartij.

NLP Academie voor | NLP Training | NLP Cursus | NLP Opleiding | Neuro Linguïstisch Programmeren - Opleidingen en Cursussen

Ankeren

Ankeren is de vaardigheid om een specifieke staat op te roepen door een specifieke “Trigger”. In feite is het proces grotendeels terug te herleiden naar de, in de psychologie bekende, Pavlov reactie. Pavlov was een Russische fysioloog die in 1904 een Nobelprijs won. De Nobelprijs kreeg hij niet voor het zo beroemd geworden onderzoek van conditionering (de Pavlovreactie), maar door onderzoek van de spijsvertering. Als onderdeel van dit onderzoek wilde hij de speekselproductie van honden bij toediening van verschillende soorten voedsel meten. Hierbij stuitte hij echter op het verschijnsel dat de honden al speeksel gingen produceren nog voordat hij het voedsel had gegeven.

Pavlov onderzocht dit verschijnsel verder, door bijvoorbeeld 5 seconden voor het voeren een bel te laten rinkelen. Na een aantal keren bleken de honden inderdaad bij het rinkelen van een bel al speeksel af te scheiden. Dit heet nu de geconditioneerde reflex, en het door Pavlov ontdekte verschijnsel heet klassieke conditionering: als stimulus (prikkel) A (de bel) herhaaldelijk voorafgaat aan stimulus B (het voeren) dat een bepaald gedrag (respons) oplevert, dan zal op den duur stimulus A al deze respons (speekselproductie) opleveren, ook zonder stimulus B. Om het verschijnsel van de geconditioneerde reflex uitvoeriger te bestuderen voerden Pavlov en zijn studenten veel uitgebreide systematische experimenten uit.

Ankeren en marketing

Ankeren wordt veelvuldig gebruikt als marketingtechniek. Denk maar eens aan “Heerlijk Helder….” Eenmaal aanwezig fungeert een anker als een knop voor het direct oproepen van een bepaalde staat. Denk eens aan geur van appeltaart? Wat gebeurt er?

Het uitgangspunt van ankeren is dat wanneer je de piek bereikt van een bepaalde staat en je op het juiste moment een anker plaatst door een aanraking, een woord, etc.., deze twee met elkaar verbonden worden waardoor bij herhaling dezelfde staat wordt opgeroepen zonder dat de originele ervaring plaats vindt.

Ankeren en NLP

In NLP gebruiken we ankers om “High Performance States” die uit de herinnering van de cliënt komen, te koppelen aan situaties die de cliënt in de toekomst tegenkomt en waar deze staat bijzonder welkom is of kan zijn. Toen Bandler en Grinder werkten aan het in kaart brengen van de talenten van Virginia Satir en Milton Erickson ontdekten zij dat deze veelvuldig gebruikmaakten van woord-ankers die hielpen bij het tot stand brengen van veranderingen bij hun cliënten.

Ankers werken vaak zo snel dat we er ons soms wel en soms niet van bewust zijn. In ieder geval gebeurt het onbewust dat ankers een grote impact op ons gedrag hebben. Ankers hebben grote macht omdat ze onmiddellijk krachtige stemmingen kunnen oproepen. Dat is wat er gebeurt wanneer je bijvoorbeeld een bepaalde geur ruikt of een bepaald stukje muziek hoort waarbij je een sterke emotionele herinnering hebt. Mensen hebben allemaal onbewuste ankers. Dus elke combinatie van gedachten, ideeën, gevoelens of stemmingen die optreedt bij een externe gebeurtenis (stimulus), wordt in NLP een anker genoemd.

Niet alle ankers zijn positief. Onplezierige ankers lijken vaak het meest op te vallen en blijken de diepste indruk te maken. Een pijnlijke ervaring kan een messcherp beeld in ons geheugen plaatsen of daarin een klank nalaten die weer terugkomt als zich omstandigheden voordoen, die overeenkomsten vertonen met de pijnlijke situatie van toen. Je bent dan als het ware geconditioneerd en voorbereid om die emotie van toen te koppelen aan de situatie van nu. Angsten en fobieën zijn daar een goed voorbeeld van.

De 15 redenen om verliefd te worden op ankeren.

 • Je kunt je eigen stemming veranderen wanneer je dat wilt;
 • Je kunt een anker gebruiken om je klant een goed gevoel te geven bij je product of dienst
 • Je kunt ankers gebruiken in branding van je merk of logo
 • Je kunt nare associaties ombuigen naar neutrale associaties
 • Je kunt vloer ankers gebruiken om bij presentaties je publiek in de gewenste stemming te krijgen
 • Je kunt muziek als anker gebruiken voor gewenst gedrag of je weten dat het tijd is om weer met de les te starten 🙂
 • Je kunt gebaren gebruiken als anker om je klant tot aankoop te bewegen
 • Je kunt aanraking gebruiken als anker om iemand een goed gevoel te geven. Denk eens aan het schouderklopje
 • Je kunt gebruik de ankers van anderen “stelen” om ze zo in een goede stemming te brengen
 • Je kunt je stem als anker gebruiken om mensen een goed gevoel te geven of laten weten dat er iets moet veranderen 🙂
 • Je kunt geur gebruiken als anker om meer van die geweldige ‘appeltaart’ te verkopen
 • Je kunt een ritueel bedenken wat als anker gebruikt kan worden om mensen te motiveren
 • Je kunt inzicht krijgen in hoeverre jij een negatief of positief anker bent voor anderen en dat mooi veranderen
 • Je kunt inzicht krijgen, welke woorden jou aanleiding geven tot een explosie van …..(emotie)
 • Je kunt inzicht krijgen welke negatieve ankers (triggers) je gedrag beïnvloeden en deze veranderen.
NLP Academie voor | NLP Training | NLP Cursus | NLP Opleiding | Neuro Linguïstisch Programmeren - Opleidingen en Cursussen

Ankeren – Chaining Anchors

Het maken van een ketting van ankers (chaining anchors) is een NLP techniek die kan worden gebruikt indien de gewenste stemming  afwijkt van de huidige stemming. Iemand die zich vaak somber voelt, kan het moeilijk vinden om zich snel vrolijk of blijk te voelen. Natuurlijk is het zo dat mensen die zich vaak somber voelen niet vrolijk kunnen zijn. Ze kunnen alleen soms wat minder makkelijk.
Dus net zoals met doelen kun je het proces van huidige stemming naar gewenste stemming in kleinere stapjes onder te verdelen. Een voorbeeld in het geval van somber zou kunnen zijn: van somber naar kalm, van kalm naar tevreden, van tevreden naar blij.

De techniek van Chaining Anchors:

Breng het rapport tot stand.

Stel het kader vast (geef aan hoe het proces zal verlopen).

Bepaal de ongewenste huidige stemming (HS).

Kies de vermogende gewenste stemming(GS).

Ontwerp de ketting door de 2 of 3 tussenliggende stemmingen (TS) te bepalen die zullen leiden tot de uiteindelijk gewenste stemming. Uitgaande van 2 tussenliggende stemmingen kun je jezelf de volgende vragen stellen:a. TS1:Wat(welke stemming haalt mij weg van…(HS)b. TS2:Wat(welke stemming brengt mij naar…(GS)

Anker elke stemming afzonderlijk. Begin bij de huidige stemming en ga door tot de gewenste eindstemming (denk aan de breakstate tussen door en test elk anker). Gebruik de knokkels van een hand om de ankers op te plaatsen. Je kunt eventueel gestapelde ankers gebruiken. Zorg ervoor dat de cliënt uit de vorige stemming is voordat de volgende stemming verankerd wordt.

Zet de ketting in werking door anker 1 (HS) af te vuren. Op het hoogte punt van anker 1 vuur je anker 2 (TS1) af, laat je anker 1 los. Op het hoogte punt van anker 2 vuur je anker 3 (HS2) af en laat je anker 2 los. Op het hoogte punt van anker 3 vuur je anker 4 (GS) af en laat je anker 3 los. Let op dat je bij het afvuren steeds 2 knokkels 1 seconde samen vast hebt, dat zorgt namelijk voor de koppeling.

Test: Vuur anker 1 (HS) af. De persoon zou moeten eindigen in de gewenste stemming.

Test:”Hoe voel je je nu over de huidige stemming?”.

Future Pace: “Denk aan een gebeurtenis in de toekomst, een gebeurtenis die als het was gebeurd in het verleden, je de huidige stemming zou ervaren en merk op hoe het nu anders is?

NLP Academie voor | NLP Training | NLP Cursus | NLP Opleiding | Neuro Linguïstisch Programmeren - Opleidingen en Cursussen

Ankeren – Circle of Excellence

De Circle of Excellence is een NLP Anker techniek die ervoor zorgt dat krachtige stemmingen worden geankerd aan een gevisualiseerde cirkel op de grond.  Deze techniek kun je bijvoorbeeld gebruiken bij het met zelfvertrouwen geven van presentaties of gesprekken te voeren die je nog niet zo gemakkelijk denkt te gaan vinden.

Het proces van de Circle of Excellence

 1. Bepaal een aantal krachtige stemmingen zoals bv enthousiasme, blijdschap, zelfvertrouwen o.i.d. die je snel zou willen oproepen als je ze nodig hebt.
 2. Anker de eerst gekozen stemming in een denkbeeldige cirkel op de grond.
 3. Dit doe je door jezelf in die stemming te brengen. Dit kun je doen door aan een situatie te denken waar je die stemming had. Kies een situatie waarbij je de stemming ook echt voelt. Wanneer de stemming toe begint te nemen, stap je  in de denkbeeldige cirkel op de vloer stappen.
 4. Als de stemming op zijn hoogtepunt is gekomen, stap je weer uit de cirkel.
 5. Herhaal dit proces voor alle stemmingen.
 6. BreakState
 7. Test jouw eigen Circle of Excellence door in de denkbeeldige cirkel te stappen. Voel je een krachtige stemming op komen! Gefeliciteerd! Je hebt nu een eigen Circle of Excellence die je altijd kunt meenemen.
 8. Als je in de situatie terecht komt waar je de cirkel nodig hebt, doe je ogen een kort moment dicht en visualiseer jouw eigen cirkel en stap er in. Klaar om elke situatie de baas te worden.
NLP Academie voor | NLP Training | NLP Cursus | NLP Opleiding | Neuro Linguïstisch Programmeren - Opleidingen en Cursussen

Ankeren – Collapsing Anchors

“Collapsing Anchors” zijn ankers die tegelijkertijd worden geactiveerd om zodoende onze neurologie te misleiden. Je hoort je bij het herbeleven van een negatieve ervaring op een bepaalde manier te voelen, echter door een negatief anker en een sterk positief anker tegelijkertijd te activeren ontstaat een nieuwe sensatie die aan de ervaring wordt gekoppeld.

Collapsing Anchors

 • Anker een emotie die voor de client onprettig is. Vraag de cliënt naar een onprettig voelende emotie die hij/zij veelvuldig ervaart in een bepaalde context. Anker op de piek van de staat door middel van een kinesthetisch anker.
 • Break State
 • Anker een prettig voelende emotie. “Kun je een specifiek moment herinneren waar je …………was/had? Stap in het moment en zie wat je zag, hoor wat je hoorde en voel wat je voelde.
 • Leid de cliënt naar zijn piek staat door zelf in een soortgelijke staat te treden en gebruik visuele, auditieve of kinesthetische predicaten om cliënt daarbij te helpen;
 • Kalibreer de cliënt om er zeker van te zijn dat cliënt in de staat verkeerd;
 • Plaats het anker op het piekmoment.
 • Test het zojuist geplaatste anker
 • Break state. Je hebt nu twee ankers die makkelijk op te roepen zijn.
 • Collaps.
  • Activeer de twee ankers tegelijkertijd en kalibreer de fysiologie van de cliënt. Herhaal indien noodzakelijk (Houdt beide ankers vast totdat de response zich stabiliseert en laat dat eerst het negatieve anker los en ongeveer 5 seconden later het positieve anker);

• Test en Future Pace. Vraag de cliënt om een situatie in de toekomst voor te stellen waar hij/zij de beperkende emotie uit stap 1 zou ervaren. Controleer of i.p.v. de onprettige emotie nu de prettige emotie automatisch optreedt.

(Indien je kinesthetische ankers gebruikt, zorg er dan voor dat je beide ankers tegelijkertijd kunt bereiken en kan vasthouden. Indien je visuele of auditieve ankers gebruikt, dien je in staat te zijn om deze beide tegelijkertijd te activeren.)

NLP Academie voor | NLP Training | NLP Cursus | NLP Opleiding | Neuro Linguïstisch Programmeren - Opleidingen en Cursussen

Ankeren – de techniek

NLP Academie voor | NLP Training | NLP Cursus | NLP Opleiding | Neuro Linguïstisch Programmeren - Opleidingen en Cursussen

Ankeren – Gestapeld Anker

NLP Academie voor | NLP Training | NLP Cursus | NLP Opleiding | Neuro Linguïstisch Programmeren - Opleidingen en Cursussen

Ankeren – resource

NLP Academie voor | NLP Training | NLP Cursus | NLP Opleiding | Neuro Linguïstisch Programmeren - Opleidingen en Cursussen

Ankers – soorten

NLP Academie voor | NLP Training | NLP Cursus | NLP Opleiding | Neuro Linguïstisch Programmeren - Opleidingen en Cursussen

Associatie en dissociatie