Woorden die we kunnen koppelen aan representatiesystemen noemen we predicaten. Bij het onderwerp predicaten sluiten we aan bij de woorden die de ander spreekt. Hiermee verpak je jouw boodschap als het ware in een vorm die de ander vertrouwd overkomt. In dat proces is het natuurlijk van belang dat je goed luistert naar de ander (welk representatiesysteem gebruikt de ander) en vervolgens de flexibiliteit hebt om daarbij aan te sluiten. Op deze manier ontstaat er op een nog onbewustere laag dan fysiologie en tonaliteit een toestand van rapport

Predicaten zijn ook goed te gebruiken bij toespraken, trainingen of in het onderwijs (voor meerdere mensen tegelijk). De kans zal namelijk groot zijn dat er onder de toehoorders mensen zijn met verschillende voorkeur (representatie) systemen. Door woorden uit alle systemen te gebruiken, zal je meer mensen uit je publiek bereiken.

 

Visueel

Auditief

Kinesthetisch

Auditief Digitaal

Zien Horen Doen Verstand
Beeld Klinken Horen Ervaring
Kijken Luisteren Gevoel Begrijpen
Schijnen Toon Oppikken Denken
Helder Weerklank Zwaar Leren
Ophelderen Klankbord Stortvloed Verwerken
Schitteren Ongehoord Onderdrukken Beslissen
Uitblinken Aanhoren Drukkend Motiveren
Schetsen Toehoorders Warm Overwegen
Inzicht Beluisteren Raken Veranderen
Uitzicht Ontluisterend Aanpakken Opmerken
Aftekenen Afvragen Overladen Ongevoelig
Tekenend Afratelen Emotioneel Duidelijk
Zichtbaar Ongevraagd Spanning Snappen
Gezichtspunt Beweren Ontspannen Kennen
Kleurrijk Eentonig Handig Vragen
Inkleuren Sprakeloos Stevig Realiseren
Opkijken Zogezegd Standpunt

 

 

 

Visueel

Auditief

Kinesthetisch

Auditief Digitaal

Opkijken Zogezegd Emotioneel
Verhelderend Vertellen Spanning
Horizon Vertalen Ontspannen
Inbeelden Geruchten Handig
Verbeelding Toezeggen Stevig
Weerspiegelen Schreeuwen Standpunt
Duister Luiden Standvastig
Donker Inluiden Hecht
Perspectief Stemmen Pijnlijk
Stralend Instemmen Gevoelig
Visie Fluisteren Leeg
Vertekenend Stil Vol
Observeren Rumoerig Aandringen
Oogpunt Lawaai Dringend
Ogen Harmonieus Zacht
Afmeting Resonantie Aanscherpen
Weerkaatsen Melodieus Sensatie
Scherpte Tempo Opluchting
Duidelijkheid Muziek Energie
Voorgrond Ritme Beweging
Achtergrond Volume Temperatuur
Totaalbeeld Timbre Inleven
Contrast Tonaliteit Vorm
Knipperen Analoog Knagend
Plaatsing Digitaal Hartslag
Oriëntatie Monotoon Lopend
Pronken Vals Irritant
Zwart-wit Geluidssterkte Pakken
Zwartkijken Gekletter Flexibel
Illustreren Schel IJskoud
Plaatje Stereo Droog
Driedimensionaal Mono Vochtig
Ondoorzichtig Rinkelen Wollig
Licht Vloeiend Vasthoudend

 

Uitdrukkingen en gezegden

In onze taal komen we veel uitdrukkingen en gezegden tegen waarin de drie verschillende representatie systemen te herkennen zijn:

Visueel

Auditief

Kinesthetisch

Een oogje in het zeil houden Er wordt gefluisterd Ergens voor voelen
Kijk hebben op Een andere toon aanslaan De nadruk leggen op
Op het eerste gezicht Steeds hetzelfde liedje Er zwaar aan tillen
In het duister tasten Er gaan stemmen op Er je vinger op leggen
Er gaat me een licht op Je oren open zetten Ergens in blijven
Dat is tekenend Dat zegt iets Een basis leggen
Ik zie wat je bedoeld Weerklank vinden Aangrijpingspunten zoeken
Het duister in zien Kort gezegd De bal terugspelen
Oog in oog met Zo gezegd zo gedaan In een bepaalde vorm
Een glimp opvangen Naar verluid Bedolven worden onder
Nog afgezien van Een voorstel bespreken Een handvat geven
Andere invalshoek Een uitgesproken….. Op je tenen lopen
Een beeld vormen van Een eentonig verhaal Aan de touwtjes trekken
Tegen de achtergrond Bij wijze van spreken Van een leien dakje
Licht op de zaak schijnen Dat klinkt goed Ergens tegenaan lopen
In een richting wijzen Tegen dovemans oren Onder druk zetten
Een vertekend beeld Je iets afvragen Vastzitten/vastlopen
Een vaag idee hebben Praatpaal zijn Verhitte gemoederen
Oogkleppen ophebben Hou je mond Greep krijgen op
Als een blind paard Verborgen boodschap Ik volg je niet
Recht voor je neus Oost Indisch doof De kaarten op tafel leggen
Opmerkelijke feiten Een kakofonie van geluid Zoals jij het aanvoelt
Schitterend voorgesteld “Watjes” in de oren Hij trekt het zich aan
Het somber inzien De juiste toon Het hangt me de keel uit
Het zo bekijken Geen gehoor aangeven Verstijfd van schrik
Hij heeft het wel gezien Met de oren klapperen Laat maar zitten
Ergens oog voor hebben Schreeuwende kleuren Vlinders in je buik
Met open ogen erin lopen

Predicaat zinnen VAK

 

 

Visueel

Auditief

Kinesthetisch

Met open ogen erin trappen Klinken als een klok Het komt neer op
Een beeld vormen Duidelijk uitgedrukt De appel valt niet ver van de boom
Lust voor het oog Hij beschrijft zijn idee Onder druk staan
Het lijkt mij De waarheid zeggen Hij pakt dat goed aan
Geen schijn van kans Jezelf uitdrukken Jezelf beheersen
In vogelvlucht Verantwoording afleggen Hij blijft altijd koel
Een overzichtelijk verhaal Iemand een oor lenen Goed gefundeerd
In een glimp opvangen Gehoor geven aan Aansluiting vinden
Oog in oog Ik ben sprakeloos Door de vingers glippen
Alles doorzien Zij hoorde stemmen In de zevende hemel zijn
In de juiste verhoudingen Houd je mond In contact treden met
Zien in groter verband Gehoord willen worden Hand in hand
In het licht van Hij leutert veel Zij is een volhouder
Een scene maken Belangrijkste spreker Een verhitte discussie
Mentale voorstelling Hij sprak luid en duidelijk Wacht even
Met het blote oog Bij wijze van spreken Hij is een heethoofd
Een beeld schetsen Kracht van het woord De kaarten op tafel leggen
Een fotografisch geheugen Tevreden brommen Zich gedeisd houden
Ziet eruit als een plaatje Uitgesproken taal Een moment van paniek
Erop toezien Dat is kletskoek Een vervelende klier
Een kortzichtige man Het klink bekend Invloed uitoefenen
Hij demonstreert veel Zeg wat je bedoeling is Opnieuw beginnen
Het is fraai om te zien Allemaal kletspraatjes Voet bij stuk houden
Voor zich uit staren