• TOONAANGEVEND

    De NLP Academie is al bijna 10 jaar een begrip in Nederland en één van de toonaangevende instituten voor persoonlijke ontwikkeling

    NLP Academie voor | NLP Training | NLP Cursus | NLP Opleiding | Neuro Linguïstisch Programmeren - Opleidingen en Cursussen

Waarom de NLP Academie geen lid is van de NVNLP?

Waarom de NLP Academie geen lid meer is van de NVNLP?

Sinds het begin van 2012 is de NLP Academie geen lid meer van de overkoepelende NLP vereniging, de Nederlandse vereniging voor NLP. En de reden is omdat we ons lidmaatschap op 1 januari 2012 met directe ingang hebben opgezegd.

In onze beleving dient een overkoepelende vereniging met o.a. als doelstelling :” De Nederlandse Vereniging voor NLP heeft als doel de kennis over en kwaliteit van NLP te  bevorderen” ook daadwerkelijk deze doelstelling te leven en deze ook, op welke wijze dan ook, bij haar aangesloten instituten op regelmatige wijze te toetsen en bij onvolkomenheden het instituut de gelegenheid te geven om deze in goede orde te herstellen. En hier wringt nu juist de schoen. Althans…..

Bij navraag is ons gebleken dat van enige kwaliteitscontrole geen sprake is, met als gevolg dat de eigen kwaliteitsnormen van de NVNLP op regelmatige en stelselmatige wijze door verschillende instituten worden genegeerd. Ook de uitingen op websites van diverse instituten dat er namens de NVNLP wordt gecertificeerd en dat cursisten een certificaat van de NVNLP krijgen berust op misleiding. Er is slechts sprake van een kwaliteitszegel die aangesloten instituten op hun certificaat mogen plakken.

Onze achtergrond, buiten NLP, is er een die zijn oorsprong heeft in interim management en kwaliteitscontrole. We hebben in die setting al snel geleerd dat een kwaliteitssysteem zonder controle op naleving van de kwaliteitseisen  volledig onzinnig en zelfs uiterst dubieus is. Zeker wanneer instituten in hun reclame uitingen melding maken als: ”erkend door de NVNLP” en zichtbaar zich niet houden aan de normen van de NVNLP. Dus bedenk eens hoe loos de waarde dan is van zo’n kwaliteitszegel nu je weet dat er geen enkele controle is.

Deze wetenschap is voor ons de reden geweest om ons lidmaatschap met directe ingang op te zeggen. Lid te zijn van een vereniging die zegt kwaliteit na te streven en het tegenovergestelde waarmaakt is voor ons absurd en idioot en tot het moment dat het huidige Bestuur van de NVNLP voornemens is de kwaliteitscontrole daadwerkelijk te gaan uitvoeren, zullen wij geen lid zijn van de NVNLP. Graag worden we weer lid als het zover is want iedereen is gebaat bij een professionele overkoepelende organisatie die de kennis over en kwaliteit van NLP gaat bevorderen.

LIJKT JOU DIT OOK INTERESSANT? BEL 085 – 301 20 07 VOOR MEER INFORMATIE